September 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

5 pasi spre un divort vindecator

IMZilele acestea m-am confruntat cu mai multe provocari ale vietii decat am avut in ultimii 3 ani, poate ca s-a datorat si faptului ca am mai numarat un an in viata, iar de regula Universul in aceste perioade isi gaseste timpul sa te intrebe:ti-ai implinit Misiunea?cum contribui la binele tuturor…si altele pe aceeasi tema, cu siguranta si voua va sunt cunoscute aceste intrebari.

Si asa mai mult fara voia mea, mi-am gasit mai mult timp sa ascult, sa inteleg, sa contin ce primesc.

Iar pe langa acestea, am mai inteles ca un avocat este un concept limitat…astfel m-am gandit sa largesc aceste limite provocandu-va sa aflam impreuna cum putem intelege mai bine situatiile litigioase(mai mult sau mai putin) in care ne aflam cu totii la un moment dat in viata. Continue reading 5 pasi spre un divort vindecator

De ce trebuie sa ai un avocat atunci cand vrei sa divortezi ?

back to backAm nevoie de un avocat in procesul de divort ?

In procesul de divort fiecare sot poate fi asistat si consiliat de un avocat.Conform legii partile nu sunt obligate sa recurga la asistenta unui avocat, acestea putand face singure demersurile privind procedura de divort in fata instantei de judecata.
Insa asistenta avocatului este insa mai mult decat recomandabila, mai ales atunci cand nu exista un acord intre soti, atunci cand partile doresc ca odata cu pronuntarea divortului instanta sa se pronunte si asupra partajarii bunurilor comune din casatorie si cele doua parti (sotul si sotia) nu sunt familiarizate cu procedura civila si cu termenii juridic utilizati intr-un asfel de proces.

Avocatul nu poate asista decat o singura parte in procesul de divort, asfel chiar si in situatia in care cei doi soti sunt de acord nu pot avea impreuna acelasi avocat.Cu toate acestea, atunci cand cei doi soti se inteleg cu privire la toate aspectele, pot apela la un singur avocat care ii poate consilia juridic cu privire la toti pasii care trebuiesc urmati in procesul de divort, incepand chiar cu redactarea cererii pe care o vor semna impreuna. Continue reading De ce trebuie sa ai un avocat atunci cand vrei sa divortezi ?

Examen de primire in profesia de avocat, in februarie 2010

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania va organiza examenul de primire in profesie (exclusiv pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar), in data de 24 si 25 februarie 2010, se arata intr-un comunicat de presa al UNBR.

Potrivit UNBR, centrul de evaluare al examenului (locul desfasurarii) este la Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” a Universitatii „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu.

Inscrierile se fac la baroul la care candidatul intentioneaza sa isi desfasoare activitatea dupa primirea in profesie incepand cu data de 23 decembrie 2009. Continue reading Examen de primire in profesia de avocat, in februarie 2010

Cum pot firmele sa acceseze cei 500.000 de euro, promisi de Ministerul pentru IMM-uri ca ajutor de stat

dreamstimefree_1686703Cum pot firmele sa acceseze cei 500.000 de euro, promisi de Ministerul pentru IMM-uri ca ajutor de stat

La inceputul lunii decembrie, Comisia Europeana a autorizat introducerea schemei de ajutor propusa de statul roman, menite sa ofere un sprijin financiar de pana la 500.000 de euro intreprinderilor care se confrunta cu dificultati de finantare. Potrivit procedurii de implementare, cererile de finantare vor putea fi depuse pana la 12.08.2010, programul derulandu-se pana la sfarsitul anului viitor.

Schema de ajutor propune sprijinirea intreprinderilor, inclusiv a celor care au nevoie de finantare pentru iesirea din starea de dificultate, in vederea mentinerii locurilor de munca existente la data acordarii ajutorului de stat, continuarii si diversificarii activitatii, dezvoltarii si modernizarii activitatilor intreprinderilor solicitante.

Pentru aplicarea schemei, Ministerul si Agentia pentru IMM-uri acorda ajutor de stat sub forma de finantare nerambursabila in valoare de maxim 250.000 Euro echivalentul in lei pentru microintreprinderi si de maxim 500.000 Euro echivalentul in lei pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Prin intreprindere in dificultate se va intelege orice IMM care se afla in una din urmatoarele situatii:

- in cazul unei societati cu raspundere limitata, cand se constata pierderea a mai mult de jumatate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital in ultimele 12 luni;

- in cazul unei societati in care cel putin o parte din asociati sunt tinuti nelimitat responsabili pentru datoriile intreprinderii, atunci cand s-a pierdut mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societatii, si cand mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut in cursul ultimelor 12 luni;

- pentru intreprinderile de orice forma juridica, cand respectiva intreprindere intruneste conditiile pentru a fi supusa unei proceduri prevazute de legislatia privind procedura insolventei.

Pentru anul 2010, se estimeaza acordarea de ajutor nerambursabil numar estimativ de 1000 beneficiari.

Criterii de eligibilitate
Pot beneficia de alocari specifice individuale, conform acestei proceduri, intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate in baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt incadrate in categoria microintreprinderilor sau a intreprinderilor mici si mijlocii in ultimul exercitiu financiar inchis (6 luni);
c) nu este intreprindere nou creata, respectiv are cel putin 3 ani de functionare;
d) au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
e) desfasoara o activitate autorizata de procedura
f) prezinta un Plan de afaceri pentru viabilizarea intreprinderii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate
g) nu au obligatii de plata nete restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat mai mari de 3/12 din totalul obligatiilor de plata pe ultimele 12 luni in cazul Certificatului de Atestare Fiscala eliberat de organele fiscale competente si obligatii de plata restante ce depasesc 2/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul Certificatul de Atestare Fiscala emis de autoritatile publice locale pentru toate punctele de lucru inregistrate in Certificatul Constatator;
h) nu se afla in procedura de faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
i) nu au beneficiat de o alta alocare specifica individuala in cadrul prezentei scheme;
j) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.06.2008

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile, in sensul prezentei proceduri, cheltuielile intreprinderilor legate de:

a) debitele si accesoriile aferente acestor debite catre bugetul consolidat al statului datorate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

b) datoriile catre furnizorii de materii prime/materiale si servicii necesare desfasurarii activitatii curente ale intreprinderii, inregistrate incepand cu data de 01.07.2008 in limita a 20% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

c) achizitii de materii prime si materiale necesare continuarii activitatii intreprinderii in limita a 25% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

d) Investitiile in active corporale referitoare la:
- echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru, in limita a maxim 50% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri;

e) Investitiile in active necorporale referitoare la:
brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare, in limita a maxim 10% din valoarea financiara necesara viabilizarii intreprinderii conform Planului de afaceri.

Procentele reprezentate de cheltuielile eligibile sunt maxime. Modul in care vor fi combinate cheltuielile si valoarea procentuala a acestora in cadrul planului de afaceri intocmit in vederea viabilizarii societatii este alegerea solicitantului de finantare cu conditia ca suma procentelor sa fie 100.

Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie achizitionate in conditii de piata. Beneficiarul trebuie sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului) si un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare.
b) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia mentionata in Planul de afaceri pentru viabilizarea intreprinderii pentru cel putin 3 ani, calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea activitatii intreprinderii.

Modalitatea de acordare a alocarilor specifice individuale

Modalitatea de acordare a acestor ajutoare pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in: alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului pentru IMM-uri, a unor sume nerambursabile pentru cheltuielile de procedura.

Pot fi acordate alocari specifice individuale conform prezentei proceduri pana la data de 31.12.2010, in sistemul de depunere continua a cererilor de finantare pana la epuizarea bugetului alocat. Depunerile cererilor de finantare se vor face pana la data de 12.08.2010. Pentru cererile de finantare aprobate, alocarea ajutoarelor se face in ordinea de inregistrare a cererilor de finantare.

Procedura de acordare a alocarii specifice individuale

Solicitantul trebuie sa depuna o cerere de finantare pentru acordarea de ajutor la Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din subordinea Agentiei pentru IMM-uri.

Cererea de finantare va fi, insotita de urmatoarele documente:

a) certificat constatator, emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii cererii de finantare,in original, de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate autorizate, punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in registru si obiectul acesteia;

b) declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;

c) documente eliberate de organele fiscale competente, din care sa reiasa ca intreprinderea nu era in dificultate la data de 01.07.2008 potrivit criteriilor prevazute in Schema cadru si in prezenta procedura;

d) situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiile financiare 2007, 2008 si 2009 aprobate potrivit legii si raportarea contabila la 30 iunie 2008, in copie din care sa reiasa ca intreprinderea nu era in dificultate la data de 01.07.2008 potrivit criteriilor prevazute in Schema cadru si in procedura;

e) Planul de afaceri privind viabilizarea intreprinderii pentru care se solicita ajutorul, din care sa rezulte atingerea viabilitatii durabile de catre intreprinderea beneficiara a ajutorului pana cel tarziu la 31.12.2010

f) certificat de atestare fiscala privind constatarea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

g) declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu se afla in procedura de reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, ca intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

h) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca impotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;

i) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu privire la orice ajutor de minimis si orice ajutor acordat conform masurii prevazute la punctul 4.2. din Cadrul temporar incepand cu anul financiar 2008. Înainte de acordarea ajutorului in cadrul prezentei scheme Agentia va verifica daca ajutorul nu duce la cresterea valorii totale a ajutorului primit de societate in perioada 01.01.2008 – 31.12.2010 la un nivel ce depaseste 500.000 de euro;

j) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii cu privire la totalul obligatiilor de plata pe ultimele 12 luni;

k) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea de finantare;

l) o copie a cartii de identitate a persoanei imputernicite sa semneze cererea de finantare pentru acordarea de ajutor;

m) opisul cu documentele care insotesc cererea de finantare.

Cererea de finantare se completeaza in limba romana prin tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului intreprinderii. Agentia pentru IMM-uri indeplineste atributiile de unitate de implementare a prezentei proceduri pe perioada de valabilitate a acesteia. Dupa aprobarea bugetului pentru implementarea prezentei proceduri, Agentia va publica pe site-ul sau data la care incepe inscrierea.

Inscrierea in schema se face on-line pe site-ul www.animmc.ro pana la data de 12.08.2010.

Aplicatia software genereaza automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii cu numarul de inregistrare obtinut si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta.  Formularul de preselectie corect si integral completat poate fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei.

Saptamanal, pe toata perioada de inscriere, Agentia face publica pe site-ul sau, la adresa www.animmc.ro, lista cu solicitantii inscrisi, in ordinea numarului de inregistrare on-line, precum si lista cu solicitantii in asteptare. Solicitantii inscrisi vor primi o scrisoare de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare in cadrul schemei.

In termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluare pentru a primi finantare, conform prezentei proceduri, solicitantii au obligatia depunerii cererii de finantare pentru acordarea de ajutor din partea Ministerului.

Cererile de finantare sunt analizate si selectate, in limita bugetului anual alocat, in functie de data si numarul inregistrarii documentelor.

Agentia va finaliza procesul de evaluare a cererii de finantare insotita de toate documentele justificative in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia. Daca in urma procesului de evaluare, bugetul alocat pentru implementarea prezentei proceduri nu a fost epuizat, sunt instiintati solicitantii de pe lista de asteptare in ordinea de inscriere pentru depunerea cererilor de finantare.

Agentia va publica site-ul sau epuizarea bugetului anual alocat, precum si data de la care nu se mai inregistreaza cereri de finantare.

Acordarea alocarii specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, transmisa de solicitant la Agentie prin reprezentant sau prin posta cu confirmare de primire, in cel mult 60 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Finantare, dar nu mai tarziu de 30.11.2010.

Platile pentru cheltuielile eligibile se vor efectua direct catre intreprinderile beneficiare si nu catre furnizori ai acestora prin compensare. Eliberarea transelor din suma nerambursabila se efectueaza de catre Agentie pe baza Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii.

Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila se face, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, pe baza analizei setului de documente prevazute in procedura.

In termen de 60 zile de la primirea ajutorului de stat beneficiarul are obligatia de a trimite documentele justificative in copie care sa ateste modul de utilizare a sumei acordate.

Ministerul, prin Agentie, verifica veridicitatea si conformitatea declaratiilor si a cheltuielilor efectuate de intreprinderi conform Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii. Verificarea vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico- financiare, realizate conform Planului de afaceri privind viabilizarea intreprinderii.

Intreprinderile beneficiare au obligatia sa transmita anual Agentiei, pentru perioada 2010 – 2013, o raportare privind efectele finantarii primite conform prezentei proceduriбезвизовый режим для граждан украины24option highsexнаполнение контентомудаление отзывов в интернетечит steam hackforex peyment

Barem definitiv la proba scrisa drept penal si drept procesual penal

Examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari 7 aug – 10 dec 2009.

Aici gasiti pentru exercitiu baremul definitiv la proba scrisa pentru Drept Penal si Drept Procesual Penalкиноstockpair reviewsфанера харьковwww.1and1.webmail.2.0optec reviewакинатор скачать на андроид полная версияцерковь центр возрождение

Un avocat cercetat de DNA

dnaProcurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:

CONSTANTIN LAURENŢIU GHEORGHE, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- lipsire de libertate în mod ilegal,
- şantaj,
- trafic de influenţă,
- complicitate la luare de mită, toate în formă continuată; Continue reading Un avocat cercetat de DNA

Contract de comodat

Stimata doamna M.S

Mai jos gasiti modelul de contract solicitat.

CONTRACT DE COMODAT PĂRŢILE CONTRACTANTE Între Art. 1. S.C. Galeria S.R.L. cu sediul în …………….., str. ……….., nr. …., judeţul ………………….., în calitate de comodant, reprezentată prin ………….. şi Art. 2. Dl/D-na ………………., domiciliat în ……………………., str. ……………, nr. …., judeţul ………… în calitate de comodatar OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecţia personală a d-lui/d-nei …………………, în calitate de comodant, pe care S.C. Galeria S.R.L. se obligă să le utilizeze pentru expoziţia ce va avea loc în perioada ………. . TERMEN Art. 4. Împrumutul se acordă pe durata expoziţiei. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 5. Comodantul are dreptul: – de a primi la scadenţă tablourile împrumutate comodatarului; – de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acţiunea reală în revendicare sau o acţiune personală derivată din contract. Continue reading Contract de comodat

Revendicare imobiliara. Compararea titlurilor

In speta de fata , reclamantii au dovedit ca autorul lor a avut un drept preferabil, facand dovada ca a dobandit prin actul de vanzare-cumparare nr. 4919/1937 de la S.L.P. in timp ce titlul de proprietate al paratei D.M provine de PMB care nu avut un titlu valabil de proprietate, potrivit sentintei civile nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Toate ctiticile facute de apelantii-reclamanti referitor la retinerea bunei-credinte de catre prima instanta in favoarea intimatei-parate nu vor fi luate in seama deoarece acest principiu apara pe cumparator intr-un proces prin care s-a solicitat nulitatea contractului de vanzare- cumparare, si dupa cum se observa, prin cererea de apel, apelantii-reclamanti au solicitat admiterea actiuniii si obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul in litigiu , prin compararea titlurilor. (sectia a-IV-a civila, decizia nr. 674 A/13.03.2001)

Prin cererea inregistrata sub nr. 19532/1999 Judecatoria Sector 1 Bucuresti , reclamantii D.V si D.C.G.I au chemat in judecata pe parata D.M solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei sa-i lase indeplina proprietate si linistita posesie apartamentul nr. 4 situat in str. M., nr. 22, et. 1, sector 1, cu cheltuieli de judecata. La data de 04.02.2000 reclamantii si-au precizat cererea in sensul ca solicita judecarea cauzei in contradictoriu si cu S.C. H.N.S.A si CGMB, precum si constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare 1820/25970/17.01.1997 incheiat intre S.C. H.N si parata D.M. Prin sentinta civila nr. 1662/29.09.2000 Judecatoria Sector 1 Bucuresti a respins actiunea formulata de reclamanti impotriva paratilor. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca actiunea este neitemeiata intrucat imobilul in litigiu a fost restituit reclamantilor prin sentinta civila nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Contractul de vanzare-cumparare incheiat intre PMB-S.C.H.N S.A in calitate de vanzator si parata D.M in calitate de cumparator a fost incheiat la data de 17.01.1997, iar la acea data bunul nu era litigios, deci cumparatorul era de buna –credinta. Impotriva acelei sentinte civile , reclamantii au formulat apel, solicitand schimbarea in tot a acesteia, admiterea actiunii si obligarea paratilor-intimati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in str. M., nr. 22, ap. 4. et. 1, sector 1, motivand ca: -prima instanta a retinut in mod gresit buna -credinta a chiriasei cumparatoare de la stat deoarece contractul de vanzare cumparare s-a incheiat in timp ce pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti se afla dosarul nr. 478/1995. Ulterior s-a format dosarul nr. 20582/1998 in care s-a dat sentinta civila nr. 1907/1999 prin care s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca trecerea imobilului in proprietatea statului s-a facut fara titlu. Mai mult, prima instanta nu a luat in considerare notificarea nr. 7276/1996 la S.C. H.N. S.A. Apelantii au mai aratat ca, din moment ce contractul de vanzare-cumparare nu a avut niciodata un titlu valabil de proprietate, el nu putea instraina valabil imobilul catre parata D.M. S-a mai sustinut ca a foct incalcata interdictia prevazuta prevazuta de art. 3 din H. 117/1996 a C.M.B de aplicare a legii nr. 112/1995 care prevedea ca in dosarele aflate in curs de solutionare, fostele ICRAL-uri nu vor intocmi acte de vanzare-cumparare pana la clarificarea situatiei juridice a acestora. Mai mult, Codul Civil se refera la buna credinta numai in ceea ce priveste prescriptia achizitiva, astfel incat parata-intimata nu poate invoca in apararea sa buna credinta, astfel cum gresit a retinut instanta de fond. -prima instanta nu s-a pronuntat in motivarea hotararii pe aspectul lipsei mandatului special la incheierea dintre parata S.C. H.N. S.A si parata D.M a mandatarului din partea mandantei PMB. -sentinta civila pronuntata este nula si pentru ca la data pronuntarii ei presedinta completului era suspendata. Tribunalul analizand apelul constata ca acesta este fondat avand in vedere urmatoarele: Apelantii reclamanti au cumparat imobilul situat in str. M., nr.22, sector 1 de S.L.P prin actul autentic de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 4919/1937. Prin sentinta civila nr. 1907/04.02.1999 Judecatoria Sector 1 Bucuresti a admis cererea reclamantilor in contradictoriu cu CGMB si a dispus obligarea acesteia sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul situat in str. M, nr. 22, sector 1 compus din teren de 362 m.p si o casa formata din 2 corpuri –corp A compus din subsol, parte si etaj si corp B-parter. Pentru apartamentul nr.4 situat la etajul 1 al imobilului mentionat s-a incheiat al 17.01.1997 un contract de vanzare-cumparare intre S.C. H.N. S.A reprezentand PMB si parata D.M. Literatura de specialitate si practica judiciara au concretizat cateva principii care se aplica in solutionarea cazurilor de speta privind revendicarea imobiliara. Astfel, s-a apreciat ca in situatia in care ambele parti au titluri de proprietate care provin de la autori deosebiti, trebuie sa se recurga la comparea drepturilor autorilor de la care provin cele 2 titluri,urmand sa castige acea parte care a dobandit de la autorul al carui drept este preferabil, sarcina probei ca autorul sau a avut un drept preferabil revine reclamantilor. In speta de fata, reclamantii au dovedit ca autorul lor a avut un drept preferabil , facand dovada ca a dobandit prin actul de vanzare-cumparare nr. 1919/1937 de la S.L.P., in timp ce titlul de proprietate al paratei D.M provine de PMB care nu a avut un titlu valabil de proprietate conform sentintei civle nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Toate criticile facute de apelantii-reclamanti referitor la retinerea bunei- credinte de catre prima instanta in favoarea intimatei-parate nu vor fi luate in seama deoarece acest principiu apara pe cumparator intr-un proces prin care s-a solicitat nulitatea contractului de vanzare-cumparare, si dupa cum se observa ,prin cererea de apel apelantii reclmanti au solicitat admiterea actiunii si obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul in litigiu,prin compararea titlului. Potrivit art. 1536 C. civil mandatul conceput in termeni generali cuprinde numai actele de dispozitie iar cand e vorba de instrainare, mandatul trebuie sa fie special. Apelantii reclamanti nu au facut dovada ca acest mandat este general. Ei nu se pot apara in sensul ca nu sunt in posesia acestui contract de mandat deoarece ar fi putut cere infatisarea lui, potrivit art. 172 sau art. 175 c. pr. Civ. Pentru aceste considerente ,al doilea motiv de apel este nefondat. Nefondat este si al treilea motiv de apel avand in vedere ca presedinta completului a fost delegata la alta instanta incepand cu 01.10.2000, deci ulterior pronuntarii hotararii, neputandu-se spune ca a afectat prezenta cauza. In consecinta, in temeiul art. 296 c. pr. Civ cu referire la art. 480 c. civ.,tribunalul va admite apelul, va schimba in tot sentinta civila apelata in sensul admiterii actiunii, si obligarea paratei la lasarea in deplina proprietate si posesie a imobilului apartament nr. 4 situat in Bucuresti, str. M, nr. 22, et. 1, sector 1. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.24option reviewreal estate north miami beachРадар-детекторыI want to buy an apartment in Miamiищу адвоката киевdayzgames.comwebmoney deposit brokers

Bine ai venit !

Acesta este blogul unde veti gasi raspunsurile la intrebarile adresate on line prin intermediul site-ului cabinetului nostru de avocatura www.avocatangheluta.roноутбуки в москвеhallandale beach vacation rentalsescorts girls in singaporephiladelphia seo companyсоздание сайта визитки москваodno-okhttp://pesni.me/artist/videos/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A6.+%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5