September 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Revendicare imobiliara. Compararea titlurilor

In speta de fata , reclamantii au dovedit ca autorul lor a avut un drept preferabil, facand dovada ca a dobandit prin actul de vanzare-cumparare nr. 4919/1937 de la S.L.P. in timp ce titlul de proprietate al paratei D.M provine de PMB care nu avut un titlu valabil de proprietate, potrivit sentintei civile nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Toate ctiticile facute de apelantii-reclamanti referitor la retinerea bunei-credinte de catre prima instanta in favoarea intimatei-parate nu vor fi luate in seama deoarece acest principiu apara pe cumparator intr-un proces prin care s-a solicitat nulitatea contractului de vanzare- cumparare, si dupa cum se observa, prin cererea de apel, apelantii-reclamanti au solicitat admiterea actiuniii si obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul in litigiu , prin compararea titlurilor. (sectia a-IV-a civila, decizia nr. 674 A/13.03.2001)

Prin cererea inregistrata sub nr. 19532/1999 Judecatoria Sector 1 Bucuresti , reclamantii D.V si D.C.G.I au chemat in judecata pe parata D.M solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea paratei sa-i lase indeplina proprietate si linistita posesie apartamentul nr. 4 situat in str. M., nr. 22, et. 1, sector 1, cu cheltuieli de judecata. La data de 04.02.2000 reclamantii si-au precizat cererea in sensul ca solicita judecarea cauzei in contradictoriu si cu S.C. H.N.S.A si CGMB, precum si constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare 1820/25970/17.01.1997 incheiat intre S.C. H.N si parata D.M. Prin sentinta civila nr. 1662/29.09.2000 Judecatoria Sector 1 Bucuresti a respins actiunea formulata de reclamanti impotriva paratilor. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut ca actiunea este neitemeiata intrucat imobilul in litigiu a fost restituit reclamantilor prin sentinta civila nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Contractul de vanzare-cumparare incheiat intre PMB-S.C.H.N S.A in calitate de vanzator si parata D.M in calitate de cumparator a fost incheiat la data de 17.01.1997, iar la acea data bunul nu era litigios, deci cumparatorul era de buna –credinta. Impotriva acelei sentinte civile , reclamantii au formulat apel, solicitand schimbarea in tot a acesteia, admiterea actiunii si obligarea paratilor-intimati sa-i lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in str. M., nr. 22, ap. 4. et. 1, sector 1, motivand ca: -prima instanta a retinut in mod gresit buna -credinta a chiriasei cumparatoare de la stat deoarece contractul de vanzare cumparare s-a incheiat in timp ce pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti se afla dosarul nr. 478/1995. Ulterior s-a format dosarul nr. 20582/1998 in care s-a dat sentinta civila nr. 1907/1999 prin care s-a stabilit cu putere de lucru judecat ca trecerea imobilului in proprietatea statului s-a facut fara titlu. Mai mult, prima instanta nu a luat in considerare notificarea nr. 7276/1996 la S.C. H.N. S.A. Apelantii au mai aratat ca, din moment ce contractul de vanzare-cumparare nu a avut niciodata un titlu valabil de proprietate, el nu putea instraina valabil imobilul catre parata D.M. S-a mai sustinut ca a foct incalcata interdictia prevazuta prevazuta de art. 3 din H. 117/1996 a C.M.B de aplicare a legii nr. 112/1995 care prevedea ca in dosarele aflate in curs de solutionare, fostele ICRAL-uri nu vor intocmi acte de vanzare-cumparare pana la clarificarea situatiei juridice a acestora. Mai mult, Codul Civil se refera la buna credinta numai in ceea ce priveste prescriptia achizitiva, astfel incat parata-intimata nu poate invoca in apararea sa buna credinta, astfel cum gresit a retinut instanta de fond. -prima instanta nu s-a pronuntat in motivarea hotararii pe aspectul lipsei mandatului special la incheierea dintre parata S.C. H.N. S.A si parata D.M a mandatarului din partea mandantei PMB. -sentinta civila pronuntata este nula si pentru ca la data pronuntarii ei presedinta completului era suspendata. Tribunalul analizand apelul constata ca acesta este fondat avand in vedere urmatoarele: Apelantii reclamanti au cumparat imobilul situat in str. M., nr.22, sector 1 de S.L.P prin actul autentic de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 4919/1937. Prin sentinta civila nr. 1907/04.02.1999 Judecatoria Sector 1 Bucuresti a admis cererea reclamantilor in contradictoriu cu CGMB si a dispus obligarea acesteia sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul situat in str. M, nr. 22, sector 1 compus din teren de 362 m.p si o casa formata din 2 corpuri –corp A compus din subsol, parte si etaj si corp B-parter. Pentru apartamentul nr.4 situat la etajul 1 al imobilului mentionat s-a incheiat al 17.01.1997 un contract de vanzare-cumparare intre S.C. H.N. S.A reprezentand PMB si parata D.M. Literatura de specialitate si practica judiciara au concretizat cateva principii care se aplica in solutionarea cazurilor de speta privind revendicarea imobiliara. Astfel, s-a apreciat ca in situatia in care ambele parti au titluri de proprietate care provin de la autori deosebiti, trebuie sa se recurga la comparea drepturilor autorilor de la care provin cele 2 titluri,urmand sa castige acea parte care a dobandit de la autorul al carui drept este preferabil, sarcina probei ca autorul sau a avut un drept preferabil revine reclamantilor. In speta de fata, reclamantii au dovedit ca autorul lor a avut un drept preferabil , facand dovada ca a dobandit prin actul de vanzare-cumparare nr. 1919/1937 de la S.L.P., in timp ce titlul de proprietate al paratei D.M provine de PMB care nu a avut un titlu valabil de proprietate conform sentintei civle nr. 1907/1999 pronuntata de Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Toate criticile facute de apelantii-reclamanti referitor la retinerea bunei- credinte de catre prima instanta in favoarea intimatei-parate nu vor fi luate in seama deoarece acest principiu apara pe cumparator intr-un proces prin care s-a solicitat nulitatea contractului de vanzare-cumparare, si dupa cum se observa ,prin cererea de apel apelantii reclmanti au solicitat admiterea actiunii si obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate si posesie imobilul in litigiu,prin compararea titlului. Potrivit art. 1536 C. civil mandatul conceput in termeni generali cuprinde numai actele de dispozitie iar cand e vorba de instrainare, mandatul trebuie sa fie special. Apelantii reclamanti nu au facut dovada ca acest mandat este general. Ei nu se pot apara in sensul ca nu sunt in posesia acestui contract de mandat deoarece ar fi putut cere infatisarea lui, potrivit art. 172 sau art. 175 c. pr. Civ. Pentru aceste considerente ,al doilea motiv de apel este nefondat. Nefondat este si al treilea motiv de apel avand in vedere ca presedinta completului a fost delegata la alta instanta incepand cu 01.10.2000, deci ulterior pronuntarii hotararii, neputandu-se spune ca a afectat prezenta cauza. In consecinta, in temeiul art. 296 c. pr. Civ cu referire la art. 480 c. civ.,tribunalul va admite apelul, va schimba in tot sentinta civila apelata in sensul admiterii actiunii, si obligarea paratei la lasarea in deplina proprietate si posesie a imobilului apartament nr. 4 situat in Bucuresti, str. M, nr. 22, et. 1, sector 1. Sursa: Culegere de practica judiciara in materie civila a Tribunalului Bucuresti 2000-2003, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2004.24option reviewreal estate north miami beachРадар-детекторыI want to buy an apartment in Miamiищу адвоката киевdayzgames.comwebmoney deposit brokers

Comments are closed.