Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

HG 1620/2009 - Normele de aplicare a Codului Fiscal 2010

12-01-2010         Tipareste        Trimite prin email

HG 1620/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 a fost publicat„ in Monitorul Oficial nr. 927 din 31 decembrie 2009.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul I „Dispozitii generale”
— Punctul 21 se abroga.

B. Titlul II „Impozitul pe profit”

1. Punctul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„10. Perioada impozabila se incheie, in cazul divizarilor sau fuziunilor care au ca efect juridic incetarea existentei
persoanelor juridice prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:
a) la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente a noii societati sau a ultimei
dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi;
b) la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul
partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;
c) la data inmatricularii persoanei juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziune se constituie
asemenea persoane juridice;
d) la data stabilita potrivit legii, in alte cazuri decat cele mentionate la lit. a), b) si c).
În cazul dizolvarii urmata de lichidarea contribuabilului, perioada impozabila inceteaza la data depunerii situatiilor
financiare la registrul unde a fost inregistrata, conform legii, infiintarea acestuia.”

Textul integral al Normelor de aplicare a Codului Fiscal 2010

< Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE