Blog Cecilia Angheluta

< Inapoi

Norme metodologice de aplicare a OUG 58/2010 precizari privind Veniturile Profesionale

30-07-2010         Tipareste        Trimite prin email

Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Art.1 - (1) Prin sintagma „venituri de natura profesionala, altele decât cele salariale”, denumite in continuare venituri de natura profesionala, prevăzuta la art. III alin.(1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, denumita in continuare ordonanța de urgenta, se înțelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activități decât activitățile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, activități desfășurate de aceasta persoana in afara unei relații de angajare.
(2) Nu constituie venituri de natura profesionala in interesul alin.(1) următoarele:
a) veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
b) veniturile din investiții;
c) veniturile din pensii;
d) veniturile din activități agricole;
e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;
f) veniturile din transferul proprietarilor imobiliare;
g) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație.
h) veniturile din alte surse, definite conform art.78 alin. (1) lit. a) – d) și alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
Art.2 - Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.58/2010.
Art.3 - (1) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurări sociale de sănătate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare contributii individuale.
(2) Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurări sociale, de asigurări pentru șomaj si de asigurări sociale de sănătate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.
Art.4 - Contribuțiile individuale se datorează si in situația in care veniturile

 

Textul integral il puteti descarca de AICI

 

Descarcati de aici modelul DECLATATIEI PENTRU SOMAJ pentru persoanele  fizice care realizeaza venituri de natura profesionala

 

Descarcati de aici modelul DECLARATIEI PENTRU PENSII pentru persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala

 

 < Inapoi

NOUTATI LEGISLATIVE

LEGATURI UTILE